MACARTHUR VETERINARY GROUP

Your family pet is in safe hands
 

Book Appointment

Bradbury
Phone the Bradbury clinic on 024627133302 4627 1333
75 Jacaranda Avenue

Mt Annan
Phone the Mt Annan clinic on 024627772202 4647 7722
Unit 17/2 - 4  Main St

Camden
Phone the Camden clinic on 024655766402 4655 7664
6 Ironbark Avenue

Gregory Hills
Phone the Gregory Hills clinic on 024648358802 4648 3588
2/13 Rodeo Road

 

Ben Gingold B.VSc (Hons 1), BSc

Meet The Vets

Holly Stone B.V.Sc. (Hons 1)

Cathy Irwin B.V.Sc.

Karen Spencer B.V.Sc.

Stephanie Dwyer B.V.Sc.

Peter Harris B.V.Sc. (Hons.)

Sarah Aitken B.V.Sc. (Hons 1)

Vanene Riley B.V.Sc.

Jenna Maytom, BVSc (Hons)

Birgit Johnston B.V.Sc. (Hons 1)

Chloe Proctor B.V.Sc.

Kirsty Ferguson, BVSc ( Hons 1)

Natalie Pyle BVSc (Hons)

Sandy Playford B.V.Sc.

Steven Ferguson BVSc (Hons 1)

Alexandra Russell B.V.Sc.

© 2017 Macarthur Veterinary Group